Musik till begravning är något som många ser som viktigt. Det ska vara fint och gärna ha en koppling till den avlidne, så det kan vara mycket att tänka på i en jobbig tid. För de som stod den avlidne nära så kan det kanske finnas några självklara val till musik som personen hade en särskild koppling till. Kanske personen själv brukade spela musik, eller hade en koppling till en viss kultur eller liknande, eller helt enkelt tyckte mycket om en viss artist eller ett band. Då kan det passa bra att välja någon sådan musik, som både känns relevant för personen och är passande för tillfället.

Tyvärr är det inte alltid lika uppenbart, och ibland får man då istället gå på känsla för att hitta någon passande musik som väcker minnen om den avlidne. Vanligt är att man också lyssnar på psalmer med passande text, såsom ”Härlig är jorden”, eller psalmer som är kopplade till årstiden. Prästen är till slut den som har ansvaret för musiken, men du kan berätta för denne och kyrkans musiker om vilken musik du har i åtanke för att det ska bli så bra som möjligt.

Underlätta med Lavendla arkivet

Ett tips för att själv underlätta för sin familj och släkt är att använda sig av en tjänst som heter Lavendla Arkivet, genom vilken man kan verifiera sig och logga in för att sedan spara information till efterlevande. Det är inte bara önskemål inför begravning som ingår där, utan man kan också delge annan information som de efterlevande kan ha nytta av, såsom till exempel lösenord till saker de behöver kunna komma åt. Arkivet tas hand om av en begravningsbyrå, Lavendla Kungälv, som hanterar informationen med respekt och ger de efterlevande tillgång till informationen som den avlidne ville spara.

Format på musiken

Några saker som man bör ha i åtanke vid begravning är att för musik bortom psalmer så kräver svenska kyrkan att man har med sig musik som man har rätt till att spela upp – till exempel genom att använda sig av en musik-CD i original eller ett USB-minne med musik som har köpts digitalt, och inte en kopia av en CD-skiva eller ett privat konto på Spotify eller Itunes. Beroende på hur de efterlevande ser på saken, vilken musik man har valt, och vilken känsla man vill ha, så kan man också välja mellan att stillsamt lyssna på musiken tillsammans eller att sjunga tillsammans.