I samarbete med Tranås energi

Tranås energi är ett fantastiskt elföretag som sedan början av 1900-talet försett de mindre omgivningarna med vattenkraft. På den tiden tänkte man inte så mycket på djurlivet omkring området, men nu senare in i framtiden runt år 2000, har de anpassat vattenkraftverken så att fisken fortfarande kan frodas och trivas och att man inte stör den biologiska mångfalden. Idag driver företaget både solkraftsenergi, vattenkraft och fjärrvärme.

I Bredstorp ligger en modern solpark där nu 137 andelsägare får sin egen en el producerad från solen. De har också även något som kallas fjärrvärme, ett fantastiskt klokt koncept som går ut på att energin produceras på en annan plats i ett så kallat värmekraftverk. Där skapar man energi med hjälp av överblivet träflis, grenar och trä från överbliven skogsavverkning, detta i sin tur bidrar till att inte belasta växthuseffekten.

Miljöarbete

Tranås Energi arbetar starkt för miljön och har en starkt koppling till FNs agenda 2030 som innehåller 17 globala mål för hållbar miljöutveckling!
Med en miljöcertifiering enligt ISO 14001 är Tranås Energi ett företag som verkligen helhjärtat bryr sig om miljön och har antagit utmaningen om helt fossilfria företagstransporter till år 2030.

Fördelar med Tranås

Det finns många fördelar med att välja just Tranås Energi. Vill man välja fjärrvärme blir kostnaden billig med låg driftskostnad samt höjer marknadsvärdet på din villa men blir också tyst, ren och luktfri genom en liten central installerad i huset. Tranås Energi har en professionell, kunnig servicepersonal med drifttekniker tillgängliga alla tider på dygnet och alla dagar i veckan. Väljer man att köpa el, till exempel till sin elbil eller till sin elscooter är den 100% förnybar, billig och värnar om både djur och natur

Att välja just Tranås Energi är det bästa valet man kan göra, oavsett som privatperson eller företag. Fördelarna är många och man värnar både om framtiden, djuren, naturen men får också får en ekonomisk vinst genom att de ofta är en av de billigaste elbolagen i Sverige. Med stor kompetens, prisvärt, god service och miljömedvetenhet är Tranås Energi ett varmt rekommenderad val!