i samarbete med salmipartners.se

Det kanske inte händer så ofta, men vid vissa tillfällen i livet kan man behöva kontakta en advokat. Man kanske går igenom en skilsmässa, vill skriva ett testamente eller begära bygglov, då är det bra att kontakta experter inom dessa lagar. Skulle du hamna i en rättegång är det mycket bra att ha med en advokat som kan föra din talan på ett professionellt sätt, även om det inte är ett tvång att ta hjälp av ett ombud. Kortfattat kan man säga att en advokat ska ge den som söker hjälp de bästa förutsättningarna för att tillgodose personens lagstadgade rättigheter.
Advokat är en skyddad titel som garanterar att personen är kunnig. En advokat är medlem i Sveriges advokatsamfund, och för att bli antagen där måste man först ha avlagt juristexamen och därefter arbetat inom kvalificerad juridisk verksamhet i minst tre år innan man får göra inträdesprov för att bli godkänd. Fördelar med att anlita en advokat är bland annat att de måste vara absolut lojala mot klienten, de har absolut tystnadsplikt, de är oberoende av staten och andra intressekonflikter, de har en obligatorisk ansvarsförsäkring och de står under tillsyn av en disciplinnämnd.

Att tänka på innan man anlitar en advokat

Om du är i behov av en advokat är det några saker att tänka igenom innan. För det första bör du kontakta en advokat som är specialist på det område du behöver hjälp med. Ingen advokat kan allt, men anlitar du en expert inom ett ämne vet du att de är insatta just de lagarna, förarbetena och tidigare domar. Gäller ditt ärende familjerätt, fastighetsrätt eller processrätt kontaktar du en advokat inom respektive område. Kolla upp om advokaten har bra referenser och om någon kan ge goda personliga omdömen, och se även till att få tydliga prisuppgifter i förväg.