Samboavtal, testamente och äktenskapsförord – vilka är skälen till att upprätta dessa tre viktiga juridiska avtal inom familjen?

När man hör berättelser om familjebråk om pengar tror man inte att det är sant. Faktum är att bråk om pengar inom familjen är vanligare än vad man tror. Skilsmässa och dödsfall är två av orsakerna till att det brakar loss. Om juridiska avtal saknas blir det genast mycket svårare att få rätsida på pengagrälet. Det finns andra skäl till att skriva juridiska papper inom familjen. Familjeavtal är nämligen ett sätt att visa varandra omsorg. En separation, skilsmässa eller ett dödsfall är aldrig ett mål, om det skulle inträffa bidrar de juridiska avtalen dock till att skapa trygghet i en otrygg situation. Alla inblandade kan därmed lägga energin på att lösa situationen till det bästa utifrån förutsättningarna.

1. Skriva samboavtal

Många par väljer att inte gifta sig. Det medför att dessa par är oskyddade rent juridiskt, då bara äkta par har ett visst juridiskt skydd enligt lagen. Att skriva ett samboavtal löser delvis detta problem, då avtalet i kombination med ett testamente gör så att exempelvis arvsrätt kan regleras. Om den ene parten dör kan den andre parten förlora det gemensamma hemmet eftersom den avlidnes närmaste anhöriga, såsom föräldrar och syskon, har arvsrätt om inte ett avtal skrivits.

Samboavtalet är också viktigt vid en eventuell separation. Då avgör det vem som får vad. Det kan ju vara så att den ene parten betalat mer vid bostadsrättsköpet än den andre, då kan samboavtalet reglera detta vid en eventuell bodelning. Med andra ord är ett samboavtal ett juridiskt dokument som reglerar gemensam och enskild egendom vid bland annat dödsfall och separation.

🔗 Läs mer om samboavtal

2. Skriva testamente

Testamente är ett uttryck för en individs sista vilja och är ett sätt att klargöra vem som ska ärva vad efter dennes död. Enligt svensk lag kan man aldrig frånta de så kallade bröstarvingarna deras arvsrätt. De har en laglott som totalt ger rätt till 50 procent av arvet. Resterande 50 procent kan man dock testamentera som man vill. Genom att skriva testamente kan man testamentera 50 procent av egendomen till en valfri person eller organisation.

I det juridiska avtalet kan också en förvaltare utses, om man exempelvis har minderåriga barn. Man kan vidare lista sina önskemål om begravning, donationer och så vidare. Om man inte har bröstarvingar – barn och barnbarn – är man fri att testamentera egendomen som man vill. Utan testamente och arvtagare tillfaller egendomen den allmänna arvsfonden. Observera att ett testamente kan vara ett sätt att skydda sina arvtagares arv genom att villkora arvet som enskild egendom.

🔗 Gratis mall för testamentet
🔗 Läs mer om testamente

3. Skriva äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord skrivs före man ingår ett äktenskap och syftar till att skydda parternas egendomar vid en eventuell skilsmässa och bodelning. Annars förväntas makar dela lika vid en bodelning, vilket kan vara problematiskt om den ene har betalt bostaden eller äger ett företag. Detta juridiska avtal kan ses som ett komplement till det solida juridiska skyddsnät som finns för äkta par, och som kan ge en stor ekonomisk trygghet när man redan byggt upp ett liv.

När ett juridiskt dokument upprättas kan man stöta på en hel del snårigheter, så därför är det alltid lika bra att få juridisk rådgivning och hjälp.

🔗 Läs mer om äktenskapsförord