I samarbete med Ekenveds

När man står inför ett sista farväl kan det vara skönt att veta att man inte behöver planera begravningen på egen hand. Man kan rent av fokusera på det viktigaste: att ta hand om sig själv och sina nära i sorgen. Med stöd från en begravningsbyrå i Göteborg kan man vara förvissad om att man får ett fint och personligt avsked till den man älskar, att man i den svåraste stunden får en hand att hålla i längs vägen.

Vad gör en begravningsbyrå i Göteborg?

Hur planerar man en begravning i Göteborg? Dagarna efter dödsfallet kontaktar man begravningsbyrån för att boka ett första möte. Begravningsrådgivaren eller begravningsentreprenören lotsar en genom planerandet så att ingen aspekt – varken de nödvändiga pappren eller begravningsdetaljerna – missas. Om man så önskar kan rådgivaren också rekommendera en lämplig juridisk kontakt inför bouppteckningen.

Exempel på hur en begravningsentreprenör hjälper till

Enkelt förklarat samordnar en begravningsentreprenör i Göteborg begravningen så att den blir som anhöriga vill ha den. Nedanför följer exempel på vad man kan få hjälp med:

  • Boka transporter
  • Boka begravningslokal
  • Boka begravningsledare
  • Boka gravplats
  • Köpa begravningsblommor
  • Köpa kista
  • Köpa gravsten
  • Välja musik, dikter och övrigt innehåll i ceremonin
  • Skicka in dödsannons till tidningen

Kyrkor, kapell och begravningsplatser

Göteborg är mångkulturellt och stadens begravningsbyråer avspeglar denna mångfald. Begravningsentreprenörerna är i de flesta fall religiöst obundna och planerar begravningar av de flesta slag – många förvånas över hur personliga begravningar är numera.

Eftersom kristen begravning och borgerlig begravning är de vanligaste begravningsformerna i Sverige kan det vara värt att nämna att Göteborg rymmer den till ytan största kyrkogården i landet, nämligen Kvibergs kyrkogård. I staden finns även Östra kyrkogården i Örgryte och Västra kyrkogården i Sandarna, som exempel på andra större begravningsplatser.

Det finns mängder av kyrkor, kapell och begravningslokaler i Göteborg. Tänk på att begravningen ska vara kristen för att den ska få hållas i exempelvis Göteborgs domkyrka, men att man kan få ha borgerliga begravningar i kapellen (eller i andra lämpliga lokaler).